[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15204
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
C09DB01
7458B
3718015204
Právoplatný
19.12.2018 15:38:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_Wamlox_30x5mg_80 mg_745... Žiadosť o zaradenie A1N 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Wamlox_5mg_80mgx30tbl_Návrh... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
text/dali Wamlox_Navrh_znenia_riadku_... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wamlox tbl flm_SPC_ŠUKL_15_... Súhrn charakteristických vlastností lieku 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Wamlox 5_80 tbl flm_registr... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Wamlox 5_80 tbl flm_SUKL ko... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Kardiometabolické a renálne... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 04 Snincak.pdf Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 2008_Efficacy and safety of... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 2014_outcomes_costs_val_aml... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Platba_Wamlox_5_80x30tbl.pdf Iná príloha 19.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf FEK_Wamlox_5 mg_80 mg 18.12... Farmako-ekonomický rozbor lieku 19.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 15204_Wamlox.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5873 1 R_A1N application/pdf S07790-2019-OKC-15204.pdf 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 5.4.2019 14:28:06
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wamlox 15204.docx
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 5.4.2019 14:27:25
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov