[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15202
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Novo Nordisk A/S (Lucia Hlavinková)
A10BJ06
8852C
3718015202
Právoplatný
28.2.2019 11:11:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf FEK_rozbor_lieku Ozempic.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 20.12.2018 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf SPC Ozempic.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 20.12.2018 Podpis Lucia Hlavinková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Ozempic... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 20.12.2018 Podpis Lucia Hlavinková
text/dali Návrh znenia riadku_Ozempic... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 20.12.2018 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Rozhodnutie o registracii l... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 20.12.2018 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Doklad_o_prideleni_kodu_lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 20.12.2018 Podpis Lucia Hlavinková
application/x-zip-compressed Literatura.zip Iná príloha 20.12.2018 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Potvrdenie_o_platbe_Ozempic... Iná príloha 20.12.2018 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf A1N_ziadost_Ozempic_8852C.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 21.12.2018 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Ceny z databaz_Ozempic_8854... Iná príloha 21.12.2018 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Odpoved na vyzvu_Ozempic_No... Iná príloha 28.2.2019 Podpis Lucia Hlavinková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 15202_Ozempic.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 30.5.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_Ozempic_15202.docx 21.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5927 1 R_A1N application/pdf S09773-2019-OKC-15202.pdf 15.6.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 27.5.2019 14:33:17
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 27.5.2019 14:30:35
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Lucia Hlavinková - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 27.5.2019 10:34:56
Dobrý deň, dovoľujeme si zaslať opravu Návrhu znenia riadku lieku v zozname kategorizovaných liekov.
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 27.5.2019 9:59:52
Ministerstvo zdravotníctva Vás týmto vyzýva o technickú opravu Návrhu znenia riadku lieku v zozname kategorizovaných liekov pri určení referenčnej skupiny v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 363/2011 Z.z. ako aj počtu ŠDL v jednom balení lieku.
Autor: Lucia Hlavinková - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 28.12.2018 18:01:17
V prílohe prikladáme aktualizovanú verziu Návrhu znenia riadku (šifrovaný výstup)
Autor: Lucia Hlavinková - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 28.12.2018 18:00:54
V prílohe prikladáme aktualizovanú verziu Návrhu znenia riadku
Autor: Lucia Hlavinková - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 28.12.2018 18:00:31
V prílohe prikladáme aktualizovanú verziu farmako-ekonomického rozboru lieku
Autor: Lucia Hlavinková - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 28.12.2018 17:59:38
V prílohe prikladáme aktualizovanú verziu A1N