[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15193
HN - Žiadosť o úradné určenie ceny lieku
EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company (MUDr.Terézia Szádocka)
M04AA01
8370C
3718015193
Právoplatný
18.12.2018 11:28:01
29.1.2019 15:41:27
Dôvod späť vzatia Zmena typu balenia.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document HN_ziadost_Egis_Pharmaceuti... Žiadosť o úradné určenie ceny lieku HN 18.12.2018 Podpis MUDr.Terézia Szádocka
application/pdf Rozhodnutie_o_registracii.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 18.12.2018 Podpis MUDr.Terézia Szádocka
application/pdf Doklad_o_udeleni_SUKL_kodu.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 18.12.2018 Podpis MUDr.Terézia Szádocka
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5726 S R_STOP application/pdf S05542-2019-OKC-15193.pdf 15.2.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr.Terézia Szádocka - EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company 
Zaslal: 18.12.2018 12:09:28
Potvrdenie o úhrade.