[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15191
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Novartis Europharm Limited (MVDr. Magdaléna Petrová)
L01XE18
9167B
3718015191
Právoplatný
20.12.2018 21:55:59

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost_JAKAVI_10 mg.docx Žiadosť o zaradenie A1N 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_9167B_J... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
text/dali Navrh_znenia_riadku_9167B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf SPC Jakavi 12.2018.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Rozhodnutie EK Jakavi.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf SUKL potvrdenie Jakavi.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie FEK rozbor Jakav... Farmako-ekonomický rozbor lieku 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
image/jpeg Jakavi 10 mg potvrdenie o p... Iná príloha 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Rozhodnutie EK Jakavi prevo... Iná príloha 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Print screens_ceny Jakavi 5... Iná príloha 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf EJH -PV.pdf Iná príloha 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Polycytemia vera - 2018 - Š... Iná príloha 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf S00187-2018.pdf Iná príloha 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf EMA registracia bez obmedze... Iná príloha 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf RESPONSE_primary_Vannucchi.pdf Iná príloha 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf RESPONSE_Verstovsek_80 week... Iná príloha 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf RESPONSE-2_Passamonti.pdf Iná príloha 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Mesa_) Changes in quality o... Iná príloha 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Levine_Role of JAK2 in the ... Iná príloha 20.12.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15191_Jakavi_A1N_B_prev... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 8.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5887 1 R_A1N application/pdf S07790-2019-OKC-15191-jakav... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 2.4.2019 15:21:28
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny