[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15183
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
sanofi-aventis groupe (Ing. Eva Tainová)
L01CD04
06621
3718015183
Právoplatný
31.12.2018 16:12:34

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf SPC Jevtana.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 21.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Právoplatné rozhodnutie o r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 21.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Doklad o pridelení kódu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 21.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie FER Jevtana.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 21.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Úhrada správneho poplatku M... Iná príloha 21.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/x-zip-compressed Referencie Jevtana.zip Iná príloha 31.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku Jevtana... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
text/dali Navrh_znenia_riadku_06621.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf A1P_ziadost_06621_JEVTANA_s... Žiadosť o zaradenie A1P 31.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15183_Jevtana_A1P_L01_p... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5915 2 R_A1P application/pdf Rozhodnutie K455_N749.pdf 15.5.2019 Detaily
R 5877 1 R_A1P application/pdf S07790-2019-OKC-15183-jevta... 15.4.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 2.4.2019 10:56:51
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 7.1.2019 13:56:01
Dobrý deň, v prílohe prikladáme rozhodnutie o zmene držiteľa z júna 2012 a takisto rozhodnutie o predĺžení registrácie vydané už pre držiteľa sanofi-aventis groupe.