[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15177
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
XANTIS PHARMA LIMITED (Iveta Kelová)
C03CA01
9814C
3718015177
Právoplatný
31.12.2018 14:37:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 01_A1E_Furosemid Xantis 40 ... Žiadosť o zaradenie A1E 28.12.2018 Podpis Iveta Kelová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 02_Návrh znenia riadku_Furo... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.12.2018 Podpis Iveta Kelová
text/dali 03_Navrh_znenia_riadku_9814... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.12.2018 Podpis Iveta Kelová
application/msword 04_SPC_Furosemid Xantis 40 ... Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.12.2018 Podpis Iveta Kelová
application/pdf 05_Pravoplatne rozhodnutie ... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.12.2018 Podpis Iveta Kelová
application/pdf 06_Doklad o prideleni SUKL ... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.12.2018 Podpis Iveta Kelová
application/pdf platba VS3718015177.pdf Iná príloha 28.12.2018 Podpis Iveta Kelová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5762 1 R_A1E application/pdf S05542-2019-OKC-15177.pdf 15.2.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky