[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15127
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Pfizer Europe MA EEIG (Miroslav Lednár)
L01XE16
3253A
3718015127
Právoplatný
20.8.2019 10:23:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Podmienečné rozhodnutie o r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 18.12.2018 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Rozhodnutie o registrácii_X... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 18.12.2018 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Zmena držiteľa_Xalkori.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 18.12.2018 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf SUKL kody_Xalkori.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 18.12.2018 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf SPC Xalkori platne od 23OCT... Súhrn charakteristických vlastností lieku 18.12.2018 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Vyjadrenie FEK rozbor.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 18.12.2018 Podpis Miroslav Lednár
application/x-zip-compressed Publikacie.zip Iná príloha 18.12.2018 Podpis Miroslav Lednár
application/x-zip-compressed Potvrdenia_EU_ceny.zip Iná príloha 18.12.2018 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Potvrdenie o uhrade spravne... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Miroslav Lednár
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Xalkori... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 18.12.2018 Podpis Miroslav Lednár
text/dali Navrh_znenia_riadku_3253A.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 18.12.2018 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf A1P_ziadost_Xalkori_250mgx6... Žiadosť o zaradenie A1P 18.12.2018 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf XALKORI_Priloha č.4_Pocet p... Iná príloha 19.12.2018 Podpis Miroslav Lednár
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15127_Xalkori250_A1P_L0... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 8.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6109 1 R_A1P application/pdf S13566-2019-OKC-15127.pdf 15.10.2019 Detaily
R 5918 2 R_A1P application/pdf Rozhodnutie K452_N746.pdf 15.5.2019 Detaily
R 5879 1 R_A1P application/pdf S07790-2019-OKC-15127-xalko... 15.4.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 9.10.2019 14:43:15
Odborné odporúčanie ministerke zdravotníctva
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 2.4.2019 10:58:20
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny