[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15126
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Sanofi Pasteur S.A. (Štefan Chrenko)
J07BB02
1224C
3718015126
Právoplatný
14.2.2019 22:12:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword Súhrn charakteristických vl... Súhrn charakteristických vlastností lieku 14.12.2018 Podpis Štefan Chrenko
application/pdf Právoplatné rozhodnutie o r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 14.12.2018 Podpis Štefan Chrenko
application/pdf Doklad o pridelení kódu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 14.12.2018 Podpis Štefan Chrenko
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Doklad o uhrade spravneho p... Iná príloha 14.12.2018 Podpis Štefan Chrenko
application/pdf A1N_ziadost_1224C_Vaxigrip ... Žiadosť o zaradenie A1N 30.12.2018 Podpis Štefan Chrenko
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku lieku (... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.12.2018 Podpis Štefan Chrenko
text/dali Navrh_znenia_riadku_1224C_V... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.12.2018 Podpis Štefan Chrenko
application/pdf S_FE_liek_1224C_Vaxigrip Te... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.12.2018 Podpis Štefan Chrenko
application/pdf Vyjadrenie k vyzve MZ SR_12... Iná príloha 14.2.2019 Podpis Štefan Chrenko
application/pdf S_FE_liek_1224C_Vaxigrip Te... Iná príloha 14.2.2019 Podpis Štefan Chrenko
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID15126_Vaxigrip Tetra.... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva Vaxigrip_15126.docx 8.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5892 1 R_A1N application/pdf S07790-2019-OKC-15126.pdf 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 2.4.2019 15:42:34
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 2.4.2019 15:41:59
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Štefan Chrenko - Sanofi Pasteur S.A. 
Zaslal: 7.1.2019 9:25:44
Aktualizovaná verzia A1N
Autor: Štefan Chrenko - Sanofi Pasteur S.A. 
Zaslal: 7.1.2019 9:24:53
Aktualizovaná verzia S_FE
Autor: Štefan Chrenko - Sanofi Pasteur S.A. 
Zaslal: 7.1.2019 9:24:13
Príloha č.1 k Farmakoekonomickému rozboru Vaxigrip Tetra
Autor: Štefan Chrenko - Sanofi Pasteur S.A. 
Zaslal: 7.1.2019 9:23:26
Aktualizovaná verzia Návrhu znenia riadku (šifrovaný výstup)
Autor: Štefan Chrenko - Sanofi Pasteur S.A. 
Zaslal: 7.1.2019 9:22:44
Aktualizovaná verzia Návrhu znenia riadku
Autor: Štefan Chrenko - Sanofi Pasteur S.A. 
Zaslal: 7.1.2019 9:22:13
Iná príloha
Autor: Štefan Chrenko - Sanofi Pasteur S.A. 
Zaslal: 7.1.2019 9:21:38
Iná príloha
Autor: Štefan Chrenko - Sanofi Pasteur S.A. 
Zaslal: 7.1.2019 9:21:04
Iná príloha
Autor: Štefan Chrenko - Sanofi Pasteur S.A. 
Zaslal: 7.1.2019 9:20:37
Iná príloha
Autor: Štefan Chrenko - Sanofi Pasteur S.A. 
Zaslal: 7.1.2019 9:19:55
Iná príloha