[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15124
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
sanofi-aventis groupe (Ing. Eva Tainová)
A10AE54
3451C
3718015124
Právoplatný
21.3.2019 14:32:34

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword Suhrn charakteristickych vl... Súhrn charakteristických vlastností lieku 10.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Pravoplatne rozhodnutie o r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 10.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Doklad o pridelení kódu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 10.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Blonde_Trial-level comparis... Iná príloha 10.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Cai X et al. metaanalysis_C... Iná príloha 10.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf LL-L Aroda Vanita R. et al.pdf Iná príloha 10.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Doklad o uhrade spravneho p... Iná príloha 12.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf A1P_ziadost_3451C_SULIQUA_s... Žiadosť o zaradenie A1P 31.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_3451C_S... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
text/dali Navrh_znenia_riadku_3451C_S... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Priloha c.1 k Farmakoekonom... Iná príloha 31.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf S_FE_3449C_3451C_Suliqua_sa... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf S_FE_3449C_3451C_Suliqua_sa... Iná príloha 21.3.2019 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf SULIQUA_sanofi-aventis grou... Iná príloha 21.3.2019 Podpis Ing. Eva Tainová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID15124_Suliqua.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_Suliqua_15124.docx 15.3.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5869 1 R_A1P application/pdf S07790-2019-OKC-15124.pdf 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 13.7.2023 19:03:38
Výzva pre podmienene zaradený liek na zazmluvnenie limitu úhrady (7a ods. 2)
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 8.4.2019 11:05:20
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 5.4.2019 14:14:13
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 5.4.2019 14:13:29
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 27.3.2019 13:09:27
Doplnenie držiteľa k Vyjadreniu ku Výzve
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 7.1.2019 11:05:06
Aktualizovaná verzia S_FE