[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15105
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
B01AC22
9738C
3718015105
Právoplatný
30.11.2018 20:37:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Sigrada_A1E_ziadost.docx Žiadosť o zaradenie A1E 30.11.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Sigrada_Návrh znenia riadku... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
text/dali Sigrada_Navrh_znenia_riadku... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Sigrada_5 mg_10 mg_SPC_SUKL... Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Sigrada 10mg_registration a... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Sigrada 10mg_SUKL_kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5685 1 R_A1E application/pdf S14082-2018-OKC-15105.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Marjan Vrbnjak - KRKA, d.d., Novo mesto 
Zaslal: 3.12.2018 10:41:34
Pripájame platbu.
Príloha: application/pdf Platba_Sigrada.pdf