[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15104
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Mylan IRE Healthcare Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
J07BB02
6345C
3718015104
Právoplatný
30.11.2018 20:36:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Influvac_Tetra_A1N_ziadost_... Žiadosť o zaradenie A1N 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Influvac_Tetra_navrh_znenia... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali Navrh_znenia_riadku_6345C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Influvac_Tetra_SPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Influvac_Tetra_Rozhodnutie_... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Influvac_Tetra_Pridelenie_k... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Influvac_Tetra_FEK_30_11_20... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID15104_Influvac_Tetra.... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.3.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5815 1 R_A1N application/pdf S06361-2019-OKC-15104.pdf 15.3.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 28.2.2019 13:01:12
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 28.2.2019 13:00:37
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 7.12.2018 21:45:01
Stanovenie vplyvu na rozpočet podľa vyhlášky
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 7.12.2018 21:41:50
Klinická štúdia
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 7.12.2018 21:40:37
Aktualizácia Farmako-ekonomický rozbor lieku Týmto chceme požiadať, aby v prípade akýchkoľvek nejasností,resp. potreby vysvetlenia Ministerstvo využilo § 70 zákona 363/2011 Z.z. Základné zásady konaní, (2) Ministerstvo postupuje v konaniach v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, aby sa predišlo zbytočným administratívnym prieťahom v konaní, nakoľko sa jedná výnimočne len o sezónnu aplikáciu lieku/vakcíny, ktorej logistika je viazaná na včasné objednávky, aj presné dodávky na trh len pre jednu sezónu. Jedná sa o prvú kvadrivalentnú vakcínu proti vírusu chrípky na trhu.
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 7.12.2018 21:25:09
Aktualizácia Šifrovaný výstup z MiniDaLi
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 7.12.2018 21:24:30
Aktualizácia návrhu znenia riadku
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 7.12.2018 21:23:10
Aktualizácia ziadosti
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 3.12.2018 22:00:23
Potvrdenie o spravnom poplatku
Príloha: application/pdf 3718015104.pdf