[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15103
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Mylan S.A.S. (MUDr. Branislav Obšitník)
N06AX22
9711C
3718015103
Právoplatný
30.11.2018 20:40:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Agomelatine_28x25mg_A1E_zia... Žiadosť o zaradenie A1E 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Agomelatine_28x25mg_znenie_... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali Navrh_znenia_riadku_9711C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Agomelatine_28x25mg_SPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Agomelatine_28x25mg_Rozhodn... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Agomelatine_28x25mg_Pridele... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5693 1 R_A1E application/pdf S14082-2018-OKC-15103-Agome... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan S.A.S.  
Zaslal: 3.12.2018 22:20:52
Potvrdenie spravnom poplatku
Príloha: application/pdf 3718015103.pdf