[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15102
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Mylan S.A.S. (MUDr. Branislav Obšitník)
A10AE04
7539C
3718015102
Právoplatný
30.11.2018 20:39:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Semglee_5x3ml_A1E_ziadost.docx Žiadosť o zaradenie A1E 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Semglee_5x3ml_navrh_znenia_... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali Navrh_znenia_riadku_7539C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Semglee_5x3ml_SPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Semglee_5x3ml_Rozhodnutie_o... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Semglee_5x3ml_pridelenie_ko... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5682 1 R_A1E application/pdf S14082-2018-OKC-15102.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan S.A.S.  
Zaslal: 3.12.2018 22:21:50
Potvrdenie spravnom poplatku
Príloha: application/pdf 3718015102.pdf