[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15100
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. (Katarína Molnárová)
N05AX12
92340, 92343
3718015100
Právoplatný
30.11.2018 17:02:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_FINAL.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 30.11.2018 Podpis Katarína Molnárová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND znizenie_A... Návrh ceny - formulár CND 30.11.2018 Podpis Katarína Molnárová
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 30.11.2018 Podpis Katarína Molnárová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5705 S R_STOP application/pdf S14082-2018-OKC-15100.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky