[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15094
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Gilead Scienses Ireland UC (MVDr. Martin Garaj)
J05AR19
0430C
3718015094
Právoplatný
30.11.2018 16:07:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_Odefsey_0430C.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 30.11.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku Odefsey... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
text/dali Navrh_znenia_riadku_0430C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Odefsey SmPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Odefsey_dec_135042_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Odefsey - Potvrdenie o sprá... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf FEK_Odefsey_200_25_25_0430C... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf EACS 2018_guidelines-9.1-en... Iná príloha 30.11.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf HIV_k30jun2018.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Odefsey_Orkin et al GS 1216... Iná príloha 30.11.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID15094_Odefsey.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.3.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5814 1 R_A1N application/pdf S06361-2019-OKC-15094.pdf 15.3.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 28.2.2019 12:59:07
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 28.2.2019 12:58:15
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Príloha: application/msword 15094.doc
Autor: MVDr. Martin Garaj - Gilead Scienses Ireland UC 
Zaslal: 5.12.2018 18:57:09
Nový šifrovaný návrh znenia riadku Odefsey
Autor: MVDr. Martin Garaj - Gilead Scienses Ireland UC 
Zaslal: 5.12.2018 18:56:30
Nový návrh znenia riadku Odefsey
Autor: MVDr. Martin Garaj - Gilead Scienses Ireland UC 
Zaslal: 5.12.2018 18:55:47
Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku