[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15085
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
STADA Arzneimittel AG (Dana Ťažká)
A10BB12
35075
3718015085
Právoplatný
30.11.2018 13:07:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword 35075_A1E_ziadost_Melyd 4 m... Žiadosť o zaradenie A1E 30.11.2018 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 35075_Navrh znenia riadku.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis Dana Ťažká
text/dali Navrh_znenia_riadku_35075.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis Dana Ťažká
application/msword 35075_SPC_Melyd 4 mg tablet... Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 35075_Rozhodnutie_Melyd 4 m... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 35075_ŠUKL kódy_Melyd 4 mg.PDF Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis Dana Ťažká
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5687 1 R_A1E application/pdf S14082-2018-OKC-15085.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - STADA Arzneimittel AG 
Zaslal: 5.12.2018 15:59:58
Prikladám potvrdenie o úhrade poplatku.
Príloha: application/pdf Poplatok Melyd.pdf