[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15084
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Peter Musil)
L01XC02, L04AB02, L04AB04
9687A, 7488C, 4571C, 59839, 5008C, 4573C, 46130, 7169A, 7044A, 02578, 7783B, 7787B, 40793
3718015084
Právoplatný
30.11.2018 12:41:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_ZM_L01XC02_L04AB02_L04A... Oznámenie o začatí konania 30.11.2018 Podpis Peter Musil
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15084_A_KON.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.3.2019 Podpis Miriam Vulevová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15084_D_KON.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.3.2019 Podpis Miriam Vulevová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15084_M01_KON.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.3.2019 Podpis Miriam Vulevová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15084_S01_KON.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.3.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5800 1 R_KON application/pdf S06361-2019-OKC-15084-bioce... 15.3.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 27.2.2019 12:20:41
Aktualizované medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny D
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 17.12.2018 14:54:53
Aktualizované medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny D
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 17.12.2018 9:22:49
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny L01
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.12.2018 9:47:14
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny M01
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 12.12.2018 12:10:59
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny D
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 12.12.2018 12:10:22
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny A
Autor: MUDr. Zille Poliaková - UCB Pharma SA 
Zaslal: 7.12.2018 10:06:14
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienku ku KON 15084.
Autor: Lenka Grichová - Takeda Pharma A/S 
Zaslal: 6.12.2018 13:31:50
Pripomienka ku konaniu z podnetu ministerstva - ID navrhu 15084