[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15082
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Takeda France SAS (Lenka Grichová)
L03AX15
71891
3718015082
Právoplatný
30.11.2018 17:42:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf MEPACT_doklad o prideleni k... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis Lenka Grichová
application/pdf EK_rozhodnutie_MEPACT.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis Lenka Grichová
application/pdf Vyjadrenie k FER_Mepact.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2018 Podpis Lenka Grichová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Mepact_... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis Lenka Grichová
text/dali Navrh_znenia_riadku_71891.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis Lenka Grichová
application/x-zip-compressed Prilohy_Mepact_A1N.zip Iná príloha 30.11.2018 Podpis Lenka Grichová
image/png Potvrdenie o uhrade poplatk... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Lenka Grichová
application/pdf A1N_ziadost_Mepact_71891.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 30.11.2018 Podpis Lenka Grichová
application/pdf SPC_Mepact.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis Lenka Grichová
application/pdf Ceny z online databaz_Mepac... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Lenka Grichová
application/pdf Potvrdenie_marze.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis Lenka Grichová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15082_Mepact_L01_preval... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.3.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5803 1 R_A1N application/pdf S06361-2019-OKC-15082-Mepac... 15.3.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.3.2019 6:16:33
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Lenka Grichová - Takeda France SAS 
Zaslal: 20.2.2019 15:09:01
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť výpočet ceny v krajine Cyprus. S úctou, L.Grichová
Autor: Lenka Grichová - Takeda France SAS 
Zaslal: 7.12.2018 14:34:36
Aktualizovaná žiadosť o zaradenie A1N