[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15067
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. (Lucia Mišková)
N06AX22
9746C
3718015067
Právoplatný
30.11.2018 17:02:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SPC_Agomelatine Glenmark 25... Súhrn charakteristických vlastností lieku 29.11.2018 Podpis Lucia Mišková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Agomela... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.11.2018 Podpis Lucia Mišková
text/dali Navrh_znenia_riadku_9746C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.11.2018 Podpis Lucia Mišková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Rozhodnutie o registrácii l... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.11.2018 Podpis Lucia Mišková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Rozhodnutie o registrácii l... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.11.2018 Podpis Lucia Mišková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_žiadosť_Agomelatine Gle... Žiadosť o zaradenie A1E 30.11.2018 Podpis Lucia Mišková
application/pdf Potvrdenie o úhrade_ID15067... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Lucia Mišková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5691 1 R_A1E application/pdf S14082-2018-OKC-15067-Agome... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Lucia Mišková - Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. 
Zaslal: 3.12.2018 16:08:08
Dobrý deň, prikladáme Doklad o pridelení ŠUKL kódu lieku.
Autor: Lucia Mišková - Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. 
Zaslal: 3.12.2018 16:07:16
Dobrý deň, prikladáme Rozhodnutie o registrácii lieku.