[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15064
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Mylan S.A.S. (MUDr. Branislav Obšitník)
L04AB04
9174C
3718015064
Právoplatný
29.11.2018 19:20:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Hulio_2x0,8 ml_40 mg_navrh_... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali Navrh_znenia_riadku_9174C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Hulio_2x0,8 ml_40 mg_SPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 29.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Hulio_2x0,8 ml_40 mg_Rozhod... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Hulio_2x0,8 ml_40 mg_Pridel... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Hulio_2x0,8 ml_40 mg_A1E_zi... Žiadosť o zaradenie A1E 29.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5689 1 R_A1E application/pdf S14082-2018-OKC-15064-Hulio... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan S.A.S.  
Zaslal: 3.12.2018 22:04:10
Potvrdenie o spravnom poplatku
Príloha: application/pdf 3718015064.pdf