[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15063
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Santhera Pharmacuticals GmbH (Koloman Gachall, PharmDr.)
N06BX13
5903B
3718015063
Právoplatný
20.8.2019 10:29:30

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Rozhodnutie_chmp-summary-po... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.11.2018 Podpis Koloman Gachall, PharmDr.
application/pdf Rozh2_OJ_C_2015_361_FULL_SK... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.11.2018 Podpis Koloman Gachall, PharmDr.
application/pdf IL_raxone-epar-all-authoris... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.11.2018 Podpis Koloman Gachall, PharmDr.
application/pdf SPC_raxone-epar-product-inf... Súhrn charakteristických vlastností lieku 29.11.2018 Podpis Koloman Gachall, PharmDr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Raxone_180x150mg_A1N_ziados... Žiadosť o zaradenie A1N 30.11.2018 Podpis Koloman Gachall, PharmDr.
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Raxone_180x150mg_navrh_znen... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis Koloman Gachall, PharmDr.
text/dali Navrh_znenia_riadku_5903B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis Koloman Gachall, PharmDr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Raxone Prehlasenie.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2018 Podpis Koloman Gachall, PharmDr.
application/pdf Uhrada Raxone.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis Koloman Gachall, PharmDr.
application/pdf Závery z odborného pracovné... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Koloman Gachall, PharmDr.
text/dali Navrh_znenia_riadku_5903B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 14.3.2019 Podpis Koloman Gachall, PharmDr.
application/pdf doplnenie žiadosti MZSR-Rax... Iná príloha 14.3.2019 Podpis Koloman Gachall, PharmDr.
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Raxone_180x150mg_navrh_znen... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 14.3.2019 Podpis Koloman Gachall, PharmDr.
application/pdf Raxone_180x150mg_A1N_ziados... Žiadosť o zaradenie A1N 14.3.2019 Podpis Koloman Gachall, PharmDr.
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_Raxone_A1N_15063.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 2.7.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_Raxone.docx 7.3.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6214 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie K494_N854.pdf 15.1.2020 Detaily
R 6195 1 R_A1N application/pdf S15788-2019-OKC-15063.pdf 15.12.2019 Detaily Konanie o námietkach
R 6052 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie K471_N797.pdf 15.8.2019 Detaily
R 5988 1 R_A1N application/pdf S10700-2019-OKC-153063.pdf 15.7.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.12.2019 8:30:47
Odborné odporúčanie pre ministra z KK
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 8.11.2019 15:11:15
Nezohľadňovaný
doplnam update
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 8.11.2019 15:10:50
Nezohľadňovaný
doplnam update
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 8.11.2019 15:10:18
Nezohľadňovaný
dokladam update
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 8.11.2019 15:10:03
Nezohľadňovaný
Posielam update
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 12.7.2019 15:09:07
Nezohľadňovaný
Pravne stanovisko
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 12.7.2019 10:11:33
Nezohľadňovaný
dalsia priloha
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 12.7.2019 10:11:00
Nezohľadňovaný
A tiez stanovisko hlavného odbornika
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 12.7.2019 10:10:20
Nezohľadňovaný
Pripajam vyjadrenie držiteľa k OOM.Prosim o zohladnenie daného pri vydani rozhodnutia
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 1.3.2019 10:32:17
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 6.12.2018 10:01:47
Prikladam vyjadrenie k vyhlaske 93/2018
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 4.12.2018 12:16:53
Vyjadrenie hlavného odbornika
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 4.12.2018 12:16:33
Prikladam dalsie studie
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 4.12.2018 12:16:22
Prikladam dalsie studie
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 4.12.2018 12:16:12
Prikladam dalsie studie
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 4.12.2018 12:16:01
Prikladam dalsie studie
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 4.12.2018 12:15:48
Prikladam dalsie studie
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 4.12.2018 12:15:37
Prikladam dalsie studie
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 4.12.2018 12:15:24
Prikladam dalsie studie
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 4.12.2018 12:15:02
Prikladam dalsie studie
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 4.12.2018 12:14:38
Prikladam dalsie studie
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 4.12.2018 12:14:27
Prikladam dalsie studie
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 4.12.2018 12:14:00
Prikladam dalsie studie
Autor: Koloman Gachall, PharmDr. - Santhera Pharmacuticals GmbH 
Zaslal: 4.12.2018 11:34:18
Prikladam IL pre liek Raxone
Príloha: application/pdf IL_ŠÚKL kód.pdf