[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15058
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SPA (MUDr. Zuzana Barlíková)
N05AE05
9724A
3718015058
Právoplatný
20.8.2019 10:24:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1P_ziadost_Latuda 37 mg_97... Žiadosť o zaradenie A1P 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Latuda ... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
text/dali Navrh_znenia_riadku_9724A.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf SPC_Latuda.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf EK rozhodnutie_Latuda.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf ŠUKL_kody_Latuda.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf FEK_Latuda_Final.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/x-zip-compressed Literatura.zip Iná príloha 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/x-zip-compressed MCDA odporucania.zip Iná príloha 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Printcreen_Latuda_online dt... Iná príloha 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf Platba_Latuda 37 mg.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf Angelini_záverecna sprava_P... Iná príloha 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf Potvrdenie_marze.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1P_ziadost_Latuda 37 mg_97... Žiadosť o zaradenie A1P 7.2.2019 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_po vyzv... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 7.2.2019 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
text/dali Navrh_znenia_riadku_9724A_p... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 7.2.2019 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf Odpoved na vyzvu k FER.pdf Iná príloha 28.2.2019 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15058_N05_A1P_Latuda_37... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 30.5.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_Latuda_15058.docx 5.2.2019 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_Latuda_15058_FER.docx 21.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6194 1 R_A1P application/pdf S15788-2019-OKC-15058.pdf 15.12.2019 Detaily
R 6001 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie K463_N759.pdf 15.7.2019 Detaily
R 5966 1 R_A1P application/pdf S09773-2019-OKC-15058.pdf 15.6.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.12.2019 8:46:40
Odborné odporúčanie pre ministra z KK
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 29.5.2019 8:00:55
Medicínske odborné stanovisko OPS N05
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 28.5.2019 10:32:47
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku a klinické výstupy
Autor: MUDr. Zuzana Barlíková - Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SPA 
Zaslal: 2.5.2019 14:19:50
Nezohľadňovaný
Doplnenie detailnejších informácií k dávkovaniu lieku Latuda k farmako-ekonomickému rozboru
Autor: MUDr. Zuzana Barlíková - Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SPA 
Zaslal: 7.12.2018 14:41:11
Pripájame finálnu verziu A1P žiadosti