[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15057
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SPA (MUDr. Zuzana Barlíková)
N05AE05
9717A
3718015057
Právoplatný
25.10.2019 10:18:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1P_ziadost_Latuda 18.5 mg_... Žiadosť o zaradenie A1P 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Latuda ... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
text/dali Navrh_znenia_riadku_9717A.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf SPC_Latuda.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf EK rozhodnutie_Latuda.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf ŠUKL_kody_Latuda.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf FEK_Latuda_Final.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/x-zip-compressed Literatura.zip Iná príloha 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/x-zip-compressed MCDA odporucania.zip Iná príloha 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Printcreen_Latuda_online dt... Iná príloha 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf Platba_Latuda 18,5 mg.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf Angelini_záverecna sprava_P... Iná príloha 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf Potvrdenie_marze.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1P_ziadost_Latuda 18.5 mg_... Žiadosť o zaradenie A1P 7.2.2019 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_po vyzv... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 7.2.2019 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
text/dali Navrh_znenia_riadku_9717A_p... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 7.2.2019 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf Odpoved na vyzvu k FER.pdf Iná príloha 28.2.2019 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15057_N05_A1P_Latuda_18... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 30.5.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_Latuda_15057.docx 5.2.2019 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_Latuda_15057_FER.docx 21.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6193 1 R_A1P application/pdf S15788-2019-OKC-15057.pdf 15.12.2019 Detaily
R 6002 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie K464_N760.pdf 15.7.2019 Detaily
R 5964 1 R_A1P application/pdf S09773-2019-OKC-15057.pdf 15.6.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.12.2019 8:32:35
Odborné odporúčanie pre ministra z KK
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 29.5.2019 8:00:36
Medicínske odborné stanovisko OPS N05
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 28.5.2019 10:32:29
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku a klinické výstupy
Autor: MUDr. Zuzana Barlíková - Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SPA 
Zaslal: 2.5.2019 14:20:48
Nezohľadňovaný
Doplnenie detailnejších informácií k dávkovaniu lieku Latuda k farmako-ekonomickému rozboru
Autor: MUDr. Zuzana Barlíková - Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SPA 
Zaslal: 7.12.2018 14:41:52
Pripájame finálnu verziu A1P žiadosti