[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15055
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Glaxo Group Limited (Viera Jonasová)
L04AA26
5994C
3718015055
Právoplatný
29.1.2019 15:52:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Benlysta_IL_27112017.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Benlysta Commission Decisio... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Benlysta SPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Potvrdenie o uhrade poplatk... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Stohl W_2017_Bliss SC.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Yapa SWS_2016_Comparison of... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Lee_2018_Bayesian Network m... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Ramachandran_2018_Indirect ... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Dashiell_Aje E_2018_Patient... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Pascoe K_2017_Patient and P... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Furie R_2011_Bliss 52.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Navarra_2011_Bliss 76.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Doria_2018_Belimumab SC in ... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Doria_2018_Open label 6 mon... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Bruce IN_2016_Long term poo... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_A1N_Ben... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_A1N_Ben... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf A1N_ziadost_Benlysta 200 mg... Žiadosť o zaradenie A1N 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Benlysta_FE_rozbor.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Potvrdenie_Holandsko_Oktobe... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Potvrdenie_Svedsko_Oktober_... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Vyjadrenie k vyzve ku konan... Iná príloha 29.1.2019 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Priloha vyjadrenia k vyzve_... Iná príloha 29.1.2019 Podpis Viera Jonasová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15055_Benlysta_A1N_M01_... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 8.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_Benlysta_15055.docx 24.1.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5912 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie K459_N753.pdf 15.5.2019 Detaily
R 5890 1 R_A1N application/pdf S07790-2019-OKC-15055-benly... 15.4.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 10.4.2019 9:05:09
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 2.4.2019 15:35:34
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku a klinické výstupy
Autor: Viera Jonasová - Glaxo Group Limited 
Zaslal: 20.12.2018 13:33:50
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, zasielam Vám oznámenie o zmene držiteľa registrácie lieku Benlysta. Ďakujem. Mgr. Jana Garaiová
Autor: Viera Jonasová - Glaxo Group Limited 
Zaslal: 6.12.2018 16:30:05
Aktualizovaný šifrovaný výstup z MiniDaLi:
Autor: Viera Jonasová - Glaxo Group Limited 
Zaslal: 6.12.2018 16:29:14
Aktualizovaný návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi):
Autor: Viera Jonasová - Glaxo Group Limited 
Zaslal: 6.12.2018 16:28:14
Aktualizovaný farmako-ekonomický rozbor lieku
Autor: Viera Jonasová - Glaxo Group Limited 
Zaslal: 6.12.2018 16:27:25
Aktualizovaná žiadosť o zaradenie A1N