[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15051
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Amicus Therapeutics UK Ltd. (Jiří Heřmánek)
A16AX14
9811B
3718015051
Právoplatný
14.3.2019 14:51:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_Galafold_9811B_... Žiadosť o zaradenie A1N 30.11.2018 Podpis Jiří Heřmánek
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Galafol... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis Jiří Heřmánek
text/dali Návrh znenia riadku_Galafol... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf SPC_galafold-epar-product-i... Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf EK_rozhodnutie_dec_140791_s... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf doklad o pridelení kódu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf Stanovisko k FER_Galafold.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2018 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf Fabryho choroba- Stanovisko... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf Hughes- Oral pharmacologica... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf Jovanovic- Improvements in ... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf Ortiz- Fabry disease revisi... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf Ceny z online databaz_Galaf... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf Potvrdenie o úhrade SP_ID15... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf Germain- Treatment of Fabry... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf Vyjadrenie k výzve 15051.pdf Iná príloha 14.3.2019 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf Schiffmann- Migalastat impr... Iná príloha 14.3.2019 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf Ortiz- Fabry disease revisi... Iná príloha 14.3.2019 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf Germain- Efficacy of the ph... Iná príloha 14.3.2019 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf Expert opinion_GSP- Migalas... Iná príloha 14.3.2019 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf Benjamin- The validation of... Iná príloha 14.3.2019 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf 2019 WORLD Clinical - Sunde... Iná príloha 14.3.2019 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf 2019 WORLD Clinical - Sunde... Iná príloha 14.3.2019 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf 2019 WORLD Clinical - Sunde... Iná príloha 14.3.2019 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf 2019 WORLD Clinical - Nicho... Iná príloha 14.3.2019 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf 2019 WORLD Clinical - Johns... Iná príloha 14.3.2019 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf 2019 WORLD Clinical - Feldt... Iná príloha 14.3.2019 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf 2019 WORLD Clinical - Biche... Iná príloha 14.3.2019 Podpis Jiří Heřmánek
application/pdf 2019 WORLD Clinical - Baris... Iná príloha 14.3.2019 Podpis Jiří Heřmánek
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID15051_Galafold.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 28.6.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva Galafold_15051.docx 7.3.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5997 1 R_A1N application/pdf S10700-2019-OKC-15051.pdf 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.5.2023 13:27:41
Oprava výzvy na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa § 93
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 19.12.2022 13:35:25
Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa §93
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 25.2.2019 12:45:40
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Jiří Heřmánek - Amicus Therapeutics UK Ltd. 
Zaslal: 10.12.2018 15:44:14
Dobrý deň, dovoľujeme si zaslať stanovisko k pripomienkam. Pekný deň
Autor: Dagmar Jašková, MUDr. - Genzyme Europe B.V. 
Zaslal: 7.12.2018 21:26:41
Pripomienka k podkladom prvostupňového rozhodnutia ministerstva k žiadosti o zaradenie lieku Galafold.
Autor: Katarina Tulinska - Shire Human Genetics Therapies AB 
Zaslal: 7.12.2018 12:12:04
Pripomienka k podkladom prvostupňového rozhodnutia ministerstva k žiadosti o zaradenie lieku Galafold k nákladom na liek Replagal
Autor: Jiří Heřmánek - Amicus Therapeutics UK Ltd. 
Zaslal: 5.12.2018 10:22:21
Dobrý deň, dovoľujem si zaslať doklad o pridelení kódu ŠUKL-om. Pekný deň