[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15040
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Sandoz GmbH (Mgr. Lýdie Haníncová)
L03AA13
9751C
3718015040
Právoplatný
30.11.2018 16:37:43

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost Ziextenzo.docx Žiadosť o zaradenie A1E 30.11.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku Ziexten... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
text/dali Navrh_znenia_riadku_9751C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf emea-combined-h-4802-sk.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf MA_dec_142680_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf ŠÚKL kódy.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5686 1 R_A1E application/pdf S14082-2018-OKC-15040-Ziext... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Lýdie Haníncová - Sandoz GmbH 
Zaslal: 7.12.2018 7:03:26
Dovolujeme si Vam zaslat aktualizovanu verziu SPC. S pozdravom, Lydia Hanincova
Autor: Mgr. Lýdie Haníncová - Sandoz GmbH 
Zaslal: 3.12.2018 15:08:36
Dovolujeme si Vam zaslat doklad o platbe. S pozdravom, Lydia Hanincova
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document VS 15040.docx