[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15037
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Sandoz Pharmaceuticals d.d. (Mgr. Lýdie Haníncová)
L04AX04
9245C
3718015037
Právoplatný
30.11.2018 11:29:41

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku Lenalid... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
text/dali Navrh_znenia_riadku_9245C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf 180927_590319-2318_SmPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf 180927_59032118_MA.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf 180927_59032118_MA.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost Lenalidomid 21x... Žiadosť o zaradenie A1E 30.11.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5681 1 R_A1E application/pdf S14082-2018-OKC-15037-Lenal... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Lýdie Haníncová - Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
Zaslal: 3.12.2018 15:12:13
Dovolujeme si Vam zaslat doklad o platbe. S pozdravom, Lydia Hanincova
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document VS 15037.docx