[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15035
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Roche Registration GmbH. (Ing. Martina Štesová)
L01XE36
3040C
3718015035
Právoplatný
30.11.2018 13:07:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1P_ziadost_Alecensa_30.11.... Žiadosť o zaradenie A1P 30.11.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku Alecens... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
text/dali Navrh_znenia_riadku_3040C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf SPC_Alecensa-VII​10​- 31MAY... Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Registracia_Alecensa_3040C.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Registracia_CD transfer _sk... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf SUKL kod_Alecensa new MAH.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie FEK rozbor.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/x-zip-compressed Publikacie_11 2018.zip Iná príloha 30.11.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/x-zip-compressed Potvrdenia_EU authorities_c... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ceny z online databaz_Roche... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
image/png Potvrdenie o zaplateni spra... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15035_Alecensa_L01_prev... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.3.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5796 1 R_A1P application/pdf S06361-2019-OKC-15035-Alece... 15.3.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Buchtová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 9.11.2023 15:06:19
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Autor: Kristína Buchtová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 9.11.2023 13:10:28
Hodnotiaca správa odbornej pracovnej skupiny pre farmako-ekonomiku. Hodnotiaca správa, ktorá obsahuje dôverné informácie bude sprístupnená iba členom kategorizačnej komisie a držiteľovi rozhodnutia o registrácii. Zverejnená hodnotiaca správa neobsahuje dôverné informácie.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 3.10.2023 16:37:12
Nezohľadňovaný
Výzva na začatie rokovaní o zmluve o podmienkach úhrady lieku
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 26.5.2023 12:46:40
Nezohľadňovaný
Na základe výzvy Číslo: S17819-2023-OddHL-15035 zverejnenej dňa 4.5.2023 prikladáme verejnú verziu farmakoekonomického rozboru pre liek Alecensa. S pozdravom.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.5.2023 13:59:30
Výzva na súčinnosť.
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 22.2.2023 15:14:30
Oprava výzvy na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa § 93
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 23.11.2022 14:27:11
Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa §93
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.3.2019 6:17:18
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny