[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15011
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Les Laboratoires Servier (Jozef Hromjak)
N06AX22
66543
3718015011
Právoplatný
29.11.2018 14:45:52

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost_66543_Valdoxan ... Žiadosť o zaradenie A1E 29.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Valdoxan-SPC-07-2017.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 29.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Potvrdenie o správnosti ŠÚK... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
text/dali Navrh_znenia_riadku_66543.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku Valdoxa... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Valdoxan R-0042 - 1st lette... Iná príloha 29.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf UMSATZEI_181129085849.PDF Iná príloha 29.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf decision Valdoxan aut MAH s... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf decision Valdoxan aut MS sk... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5680 1 R_A1E application/pdf S14082-2018-OKC-15011-Valdo... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky