[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15007
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Les Laboratoires Servier (Jozef Hromjak)
L01BC59
9412B
3718015007
Právoplatný
11.2.2019 19:38:09

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1P_ziadost Lonsurf_60x15_3... Žiadosť o zaradenie A1P 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Lonsurf... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
text/dali Navrh_znenia_riadku_9412B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Lonsurf-SPC 08-2017.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf rozhodnutie_Lonsurf _sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf SUKL kody_Lonsurf.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf S_FE_rozbor_Lonsurf_30.11.2... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf 9412B_platba.PDF Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Mayer et al. 2015 RECOURSE.PDF Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf článek MUDr. Dvořák ONK 2... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Falcone_ESMO abstrakt_2018_... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Yoshino et al. 2012 - II p... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Poster CUP Lonsurf ESMO .PDF Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf NCCN guidelines 2016.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf ESMO guideliness 2016.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Abstrakt _prieskum.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf E. Marušaková - management ... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Kazuistika dr Hrnčár.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Kazuistika dr Kadleček.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Kazuistika dr Kováč.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Lonsurf_potvrdenie ceny_Tal... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Lonsurf_ Cyprus_lekarenske_... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Stanovisko GBA Nemecko.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Stanovisko NICE UK.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Stanovisko NHS Škótsko.pdf Iná príloha 30.11.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf S_FE_rozbor_Lonsurf_30.11.2... Farmako-ekonomický rozbor lieku 11.2.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Literatura č. 53_colorectal... Iná príloha 11.2.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf stanovisko odbornika.pdf Iná príloha 11.2.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf VEC_odpoved na vyzvu_Lonsur... Iná príloha 11.2.2019 Podpis Jozef Hromjak
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15007_Lonsurf_A1P_L01_F... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 8.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_Lonsurf_15007.docx 5.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5883 1 R_A1P application/pdf S07790-2019-OKC-15007-lonsu... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 2.4.2019 15:36:07
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku a klinické výstupy
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 2.4.2019 11:02:31
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Jozef Hromjak - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 18.2.2019 17:04:16
Dobrý deň, dovoľujeme si zaslať upresnenie k výzve, S pozdravom Jozef Hromjak