[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15006
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Novartis Europharm Limited (MVDr. Magdaléna Petrová)
L01XE28
4197B
3718015006
Právoplatný
29.11.2018 15:12:09

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_Zykadia_4197B.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 29.11.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Zykadia... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.11.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
text/dali Navrh_znenia_riadku_4197B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.11.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf SPC Zykadia.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 29.11.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Zykadia rozhodnutie EC SK.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.11.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Potvrdenie SUKL kody Zykadi... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.11.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie FEK rozbor Zykad... Farmako-ekonomický rozbor lieku 29.11.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf CP__Zykadia_150mg_HdCap_07-... Iná príloha 29.11.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
image/jpeg Zykadia potvrdenie o platbe... Iná príloha 29.11.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Ceny z online databaz_Zykad... Iná príloha 29.11.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Referencne ceny_Zykadia_29.... Iná príloha 29.11.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Shaw AT et al_Lancet Oncol_... Iná príloha 29.11.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Cho_J Thorac Oncol_2017_12_... Iná príloha 29.11.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Kiura_Jpn J Clin Oncol_2018... Iná príloha 29.11.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15006_Zykadia_L01_preva... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.3.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5802 1 R_A1N application/pdf S06361-2019-OKC-15006-Zykad... 15.3.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.3.2019 6:18:19
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 4.12.2018 9:30:58
A1N aktualizovaná žiadosť Zykadia 4197B