[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14993
HN - Žiadosť o úradné určenie ceny lieku
Fresenius Kabi s.r.o. (Veronika Holovárová)
B05BA10
76601
3718014993
Právoplatný
30.11.2018 9:30:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf 76001-SmofKabiven Periph - ... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 23.11.2018 Podpis Veronika Holovárová
application/pdf 76001-SmofKabiven Periph - ... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 23.11.2018 Podpis Veronika Holovárová
application/pdf platby 1972A (Intralipid 10... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Veronika Holovárová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document HN_ziadost_76601_SmofKabive... Žiadosť o úradné určenie ceny lieku HN 30.11.2018 Podpis Veronika Holovárová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5707 1 R_HN application/pdf S14082-2018-OKC-14993.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky