[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14984
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. (Daniela Nazarejová)
C10BA02
5575C
3718014984
Právoplatný
30.11.2018 23:39:14
27.12.2018 14:31:51
Dôvod späť vzatia Interné rozhodnutie držiteľa
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost_Ezetimib_Simvas... Žiadosť o zaradenie A1E 30.11.2018 Podpis Daniela Nazarejová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_Ezetimi... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis Daniela Nazarejová
text/dali Navrh znenia riadku_Ezetimi... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis Daniela Nazarejová
application/msword SPC_Ezetimib-simvastatin Te... Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2018 Podpis Daniela Nazarejová
application/pdf Rozhodnutie o registracii_E... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2018 Podpis Daniela Nazarejová
application/pdf IL ezetimib simvastatin tev... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2018 Podpis Daniela Nazarejová
application/pdf uhrada spravneho poplatku_I... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Daniela Nazarejová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5678 S R_STOP application/pdf S14082-2018-OKC-14984.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky