[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14951
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
sanofi-aventis groupe (Ing. Eva Tainová)
D11AH05
5373C
3718014951
Právoplatný
30.11.2018 16:47:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Právoplatné rozhodnutie o r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.11.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Doklad o pridelení kódu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.11.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/msword Suhrn charakteristickych vl... Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.11.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Beck_Dupilumab Treatment in... Iná príloha 28.11.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Blauvelt_Long-term manageme... Iná príloha 28.11.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf D’Erme_Spotlight on dupilum... Iná príloha 28.11.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf de Bruin-Weller_Dupilumab w... Iná príloha 28.11.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Hamilton_Dupilumab improves... Iná príloha 28.11.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Simpson_Two Phase 3 Trials ... Iná príloha 28.11.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Simson EL_Dupilumab therapy... Iná príloha 28.11.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_5373C_D... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie FEK rozbor_5373C... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
text/dali Navrh_znenia_riadku_5373C_D... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf A1P_ziadost_5373C_DUPIXENT_... Žiadosť o zaradenie A1P 30.11.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Doklad o uhrade spravneho p... Iná príloha 30.11.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID14951_Dupixent.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.3.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5838 2 R_A1P application/pdf Rozhodnutie _K451_ N745.pdf 15.4.2019 Detaily
R 5812 1 R_A1P application/pdf S06361-2019-OKC-14951.pdf 15.3.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 28.2.2019 12:54:35
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o podmienené zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov:
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 25.2.2019 14:38:12
Nezohľadňovaný
Aktualizovaná verzia A1P
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 25.2.2019 14:36:47
Nezohľadňovaný
Aktualizovaná verzia Návrhu znenia riadku (šifrovaný výstup)
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 25.2.2019 14:36:16
Nezohľadňovaný
Aktualizovaná verzia Návrhu znenia riadku
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 7.12.2018 11:54:28
Aktualizovaná verzia A1P
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 7.12.2018 11:53:46
Aktualizovaná verzia Návrhu znenia riadku
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 7.12.2018 11:52:50
Aktualizovaná verzia Návrhu znenia riadku (šifrovaný výstup)