[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14950
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. (Mgr. Svätopluk Betina PhD.)
N05AX12
4771B
3718014950
Právoplatný
19.11.2018 13:35:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_AbilifyMaintena... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 19.11.2018 Podpis Mgr. Svätopluk Betina PhD.
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND 4771B.xlsm Návrh ceny - formulár CND 19.11.2018 Podpis Mgr. Svätopluk Betina PhD.
text/dali CND_4771B.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 19.11.2018 Podpis Mgr. Svätopluk Betina PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5704 S R_STOP application/pdf S14082-2018-OKC-14950.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky