[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14949
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
GlaxoSmithKline Trading Services Limited (Viera Jonasová)
R03AL08
5987C
3718014949
Právoplatný
20.11.2018 12:26:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Trelegy Ellipta_IL_27112017... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf A1N_ziadost_5987C_Trelegy.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf FEK_Trelegy_5987C.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Rozhodnutie o registrácii l... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Lipson- FULFIL Trial- Once-... Iná príloha 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Lipson- Once- IMPACT- Daily... Iná príloha 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Bremner_Trelegy not inferio... Iná príloha 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Brealey- Pharmacokinetics o... Iná príloha 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf GOLD-2018-v6.0-FINAL-revise... Iná príloha 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Potvrdenie_Dansko_Oktober_2... Iná príloha 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Potvrdenie_Finsko_Oktober_2... Iná príloha 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Potvrdenie_Holandsko_Oktobe... Iná príloha 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Potvrdenie_Madarsko_Oktobe... Iná príloha 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Potvrdenie_Madarsko_IPC_Okt... Iná príloha 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf Potvrdenie_Svedsko_Oktober_... Iná príloha 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Trelegy... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
text/dali Navrh_znenia_riadku_5987C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/pdf trelegy-ellipta-epar-produc... Súhrn charakteristických vlastností lieku 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Potvrdenie o uhrade_5987C.docx Iná príloha 20.11.2018 Podpis Viera Jonasová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID14949_Trelegy Ellipta... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.3.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5813 1 R_A1N application/pdf S06361-2019-OKC-14949.pdf 15.3.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 1.3.2019 13:28:15
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov - doplnené
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 28.2.2019 13:03:23
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 28.2.2019 13:02:17
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Viera Jonasová - GlaxoSmithKline Trading Services Limited 
Zaslal: 25.2.2019 14:59:15
Nezohľadňovaný
Dobrý deň. Zasielame Vám slovensky preklad právoplatného rozhodnutia o registrácii lieku.
Autor: Viera Jonasová - GlaxoSmithKline Trading Services Limited 
Zaslal: 30.11.2018 15:13:03
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať vyjadrenie ku komentáru spoločnosti Chiesi Pharmaceuticals GmbH.
Autor: PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD. - Chiesi Pharmaceuticals GmbH. 
Zaslal: 27.11.2018 20:22:14
Komentár k návrhu