[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14947
H3 - Žiadosť o zrušenie úradne určenej ceny lieku
Octapharma (IP) Limited (Miroslav Grešík, PhD.)
J06BA02
83313
3718014947
Právoplatný
19.11.2018 10:56:15
21.11.2018 16:41:27
Dôvod späť vzatia Omylom podaná H3 žiadosť namiesto A3 žiadosti. Za nedorozumenie sa Vám vopred ospravedlňujem.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Vyradenie z kate... Žiadosť o zrušenie ceny H3 19.11.2018 Podpis Miroslav Grešík, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5702 S R_STOP application/pdf S14082-2018-OKC-14947.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Miroslav Grešík, PhD. - Octapharma (IP) Limited 
Zaslal: 15.1.2019 9:16:59
Nezohľadňovaný
Dňa 19.11.2018 som omylom podal chybnú žiadosť H3 namiesto A3 žiadosti. Za nedorozumenie som sa Vám ospravedlnil a 21.11.2018 som urobil Podpis späť vzatia tejto chybnej žiadosti H3.Už názov priloženého súboru je Žiadosť A3 o Vyadenie z kategorizácie Octagamu 10% 200 ml namiesto žiadosti H3. Bol to omyl a a Doklad o poukázaní správneho poplatku bol zaplatení za Žiadosť A3 za dekategorizáciu Octagamu 10% 200ml.
Autor: Miroslav Grešík, PhD. - Octapharma (IP) Limited 
Zaslal: 21.11.2018 10:02:18
Doklad o zaplatení správneho poplatku