[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14946
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Bracco Imaging Deutschland GmbH (PharmDr. Tatiana Garella)
V08AB10
8938C
3718014946
Právoplatný
27.11.2018 9:13:03

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost 8938C.docx Žiadosť o zaradenie A1E 27.11.2018 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku 8938C.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 27.11.2018 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali Navrh_znenia_riadku_8938C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 27.11.2018 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf SPC IOMERON.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 27.11.2018 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MA rozhodnutie o registraci... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 27.11.2018 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MA rozhodnutie o predlzeni.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 27.11.2018 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MA rozhodnutie o schvaleni ... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 27.11.2018 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MA rozhodnutie o schvaleni ... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 27.11.2018 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prideleny kod SUKL.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 27.11.2018 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o úhrade poplatk... Iná príloha 27.11.2018 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ref. ceny EU 11-2018.pdf Iná príloha 27.11.2018 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5675 1 R_A1E application/pdf S14082-2018-OKC-14946.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky