[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14926
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Eisai Limited (Miloš Živanský)
N03AX15
92658
3718014926
Právoplatný
14.11.2018 9:42:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Eisai Zonegran.... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 14.11.2018 Podpis Miloš Živanský
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND znizenie Z... Návrh ceny - formulár CND 14.11.2018 Podpis Miloš Živanský
text/dali Cenovy navrh CND znizenie Z... Šifrovaný výstup z formulára CND 14.11.2018 Podpis Miloš Živanský
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5703 S R_STOP application/pdf S14082-2018-OKC-14926.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky