[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14925
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Mylan IRE Healthcare Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
N05AH02
03617, 02970
3718014925
Právoplatný
14.11.2018 7:32:00

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Leponex_CND_ziadost.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 13.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Leponex_CND_znenie_riadku.xlsm Návrh ceny - formulár CND 13.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 13.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Vyzva mimoriadne CND MZSR.pdf Iná príloha 13.11.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5706 1 R_CND application/pdf S14082-2018-OKC-14925.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky