[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14911
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
KYOWA KIRIN Holdings B.V. (Elena Marušáková)
M05BX05
7443C
3718014911
Právoplatný
12.11.2018 12:22:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword A1N_ziadost_Crysvita 20mg_7... Žiadosť o zaradenie A1N 12.11.2018 Podpis Elena Marušáková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Crysvit... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 12.11.2018 Podpis Elena Marušáková
text/dali Navrh_znenia_riadku_7443C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 12.11.2018 Podpis Elena Marušáková
application/pdf SPC_crysvita_11.2018.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 12.11.2018 Podpis Elena Marušáková
application/pdf 180219 Crysvita EC Decision... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 12.11.2018 Podpis Elena Marušáková
application/pdf 180917 Crysvita EC Decision... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 12.11.2018 Podpis Elena Marušáková
application/pdf Code_SUKL.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 12.11.2018 Podpis Elena Marušáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie FEK rozbor_CRYSV... Farmako-ekonomický rozbor lieku 12.11.2018 Podpis Elena Marušáková
application/msword Príloha č.4_Epdemiologia.doc Iná príloha 12.11.2018 Podpis Elena Marušáková
application/x-zip-compressed Crysvita (burosumab)_studie... Iná príloha 12.11.2018 Podpis Elena Marušáková
application/pdf Potvrdenie o platbe_7443C_1... Iná príloha 12.11.2018 Podpis Elena Marušáková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_14911_Crysvita 20_H_pre... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.3.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5793 1 R_A1N application/pdf S06361-2019-OKC-14911-Crysv... 15.3.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Gabriela Markovova - KYOWA KIRIN Holdings B.V. 
Zaslal: 12.5.2023 9:27:30
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, na základe zaslanej Výzvy na súčinnosť prikladáme verejnú verziu farmakoekonomického rozboru lieku Crysvita. S pozdravom, Gabriela Markovova
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.5.2023 14:03:12
Výzva na súčinnosť.
Autor: Gabriela Markovova - KYOWA KIRIN Holdings B.V. 
Zaslal: 17.4.2023 18:28:54
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s výzvami Ministerstva zdravotníctva SR z 19.12.2022 na predloženie farmako-ekonomického rozboru lieku Crysvita (burosumab), ID konaní 14910, 14911 a 14912, sme podali nasledovné prílohy: 1. farmako-ekonomický rozbor, 2. model analýzy užitočnosti, 3. model dopadu na rozpočet a 4. odborná literatúra, prostredníctvom neverejnej zóny „Iné podania“ vzhľadom k tomu, že informácie v nich obsiahnuté sú predmetom duševného vlastníctva držiteľa alebo obsahujú dôverné informácie. S úctou, G. Markovová
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 19.12.2022 13:11:45
Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa §93
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.3.2019 10:27:57
Stanovisko - prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 26.2.2019 16:53:57
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny