[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14870
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
CIPLA UK Ltd. (Peter Kall)
S01AX13
14611
3718014870
Fikcia
5.11.2018 14:26:34
29.1.2019 13:43:04
Dôvod späť vzatia Navážka
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_Ciplox_gtt_11_2018.docx Žiadosť o vyradenie A3 5.11.2018 Podpis Peter Kall
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Kall - CIPLA UK Ltd. 
Zaslal: 5.11.2018 14:28:28
Celková suma úhrad za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti za liek neprevyšuje sumu 10 000 Eur, preto je správny poplatok znížený o 100%