[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14863
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Mylan IRE Healthcare Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
C10BA06
9551C
3718014863
Právoplatný
31.1.2019 20:32:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Rozor_90x10_10mg_A1N_ziados... Žiadosť o zaradenie A1N 31.1.2019 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Rozor_90x10_10mg_navrh_znen... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.1.2019 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali Navrh_znenia_riadku_9551C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.1.2019 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Rozor_90x10_10mg_SPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.1.2019 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Rozor_90x10_10mg_rozhodnuti... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2019 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Rozor_90x10_10mg_pridelenie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.1.2019 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Rozor_90x10_10mg_FER_w.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.1.2019 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 14863_Rozor.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 6.5.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5900 1 R_A1N application/pdf S08705-2019-OKC-14863.pdf 15.5.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 29.4.2019 10:32:41
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Rozor 14863 -.docx
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 29.4.2019 10:31:46
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 7.2.2019 23:29:31
Stanovenie vplyvu na rozpocet vyhl. 93
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 7.2.2019 23:28:41
Aktualizovany FER
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 7.2.2019 23:27:40
Aktualizovany sifrovany vystup
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 7.2.2019 23:27:16
Aktualizovany navrh znenia riadku
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 7.2.2019 23:26:36
Aktualizovana ziadost
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 3.2.2019 11:44:54
Potvrdenie o spravnom poplatku
Príloha: application/pdf 3718014863.pdf