[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14855
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Ferring Pharmaceuticals A/S (Helena Vojteková)
G03GA10
4579C
3718014855
Právoplatný
31.10.2018 14:55:41

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1P_ziadost_Rekovelle_4579C... Žiadosť o zaradenie A1P 31.10.2018 Podpis Helena Vojteková
text/dali Návrh znenia riadku_Rekovel... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.10.2018 Podpis Helena Vojteková
application/pdf SmPC_REKOVELLE.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.10.2018 Podpis Helena Vojteková
application/pdf rekovelle_rozhodnutie.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.10.2018 Podpis Helena Vojteková
application/pdf ŠUKL kódy _ REKOVELLE.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.10.2018 Podpis Helena Vojteková
application/pdf FEK_rozbor_lieku Rekovelle.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.10.2018 Podpis Helena Vojteková
application/pdf Ceny z online databaz_Rekov... Iná príloha 31.10.2018 Podpis Helena Vojteková
application/pdf Nyboe Andersen_Fertil_Steri... Iná príloha 31.10.2018 Podpis Helena Vojteková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Rekovel... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.10.2018 Podpis Helena Vojteková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM - A1P - ID14855 Rokovel... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 4.2.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5711 1 R_A1P application/pdf S05542-2019-OKC-14855.pdf 15.2.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Buchtová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 29.11.2023 15:50:31
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 4.2.2019 7:53:54
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny k priemernému dávkovaniu folitropínu alfa a delta:
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 29.1.2019 12:15:06
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií k žiadosti o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov:
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 29.1.2019 12:14:10
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o podmienené zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov:
Autor: Helena Vojteková - Ferring Pharmaceuticals A/S 
Zaslal: 31.10.2018 15:00:43
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať doklad o úhrade správneho poplatku.