[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14837
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Sandoz Pharmaceuticals d.d. (Mgr. Lýdie Haníncová)
C09DB01
9181B
3718014837
Právoplatný
31.10.2018 15:45:09

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Amlodipín_Valsartan_28x5mg_... Žiadosť o zaradenie A1N 31.10.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Amlodipín_Valsartan_28x5mg_... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.10.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
text/dali Navrh_znenia_riadku_9181B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.10.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf 180928_580242-3-416_SmPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.10.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf 160505_58024416_MA_5_80.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.10.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf 160505_58024416_MA_5_80.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.10.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Amlodipín_Valsartan_28x5mg_... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.10.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Stanovenie vplyvu na rozpoc... Iná príloha 31.10.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf VS_3718014837.pdf Iná príloha 31.10.2018 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID14837_Amlodipin_Valsa... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 1.2.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5771 1 R_A1N application/pdf S05542-2019-OKC-14837.pdf 15.2.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 28.1.2019 9:26:12
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 28.1.2019 9:25:17
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Lýdie Haníncová - Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
Zaslal: 7.11.2018 15:51:59
Dovolujeme si zaslat aktualizovanu A1N ziadost s dohladanymi referencnymi cenami v EU. S pozdravom, Lydia Hanincova