[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14829
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
BioMarin International Limited (Marta Tatarkova)
N07XX05
86926
3718014829
Právoplatný
29.10.2018 10:13:49

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword A1N_ZIADOST_86926_nové poda... Žiadosť o zaradenie A1N 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
text/dali Navrh_znenia_riadku_86926.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf firdapse-epar-product-infor... Súhrn charakteristických vlastností lieku 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Rozhodnutie o regitrácii 20... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Rozhodnutie o registrácii F... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Firdapse dec_141881_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
image/jpeg SUKL kod_Firdapse.jpg Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie FEK rozbor_86926... Farmako-ekonomický rozbor lieku 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Stanovisko doc.Špálek.pdf Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Value Dossier.pdf Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Orphan designácia.pdf Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Keogh 2011 Treatment for LE... Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf McEvoy 1989 Clinical Trial.pdf Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Murray 1984.pdf Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Oh 2009.pdf Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Oh 2016.pdf Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Sanders 1993 Clinical Study... Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Sanders 2000 Clinical Trial... Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Sieb 2012.pdf Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Titulaer 2011.pdf Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Wirtz 2009 Clinical Trial.pdf Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Potvrdenie_Dánsko_Apríl_201... Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Doklad o úhrade 86926.pdf Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Potvrdenie_Holandsko_Apríl_... Iná príloha 29.10.2018 Podpis Marta Tatarkova
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_14829_A1N_Firdapse.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 4.2.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5746 1 R_A1N application/pdf S05542-2019-OKC-14829.pdf 15.2.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 21.1.2019 9:41:00
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny N01