[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14824
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Santen Oy (Stanislava Mackovičová)
S01ED51
06651
3718014824
Fikcia
29.10.2018 9:11:51
22.1.2019 12:20:25
Dôvod späť vzatia Interné rozhodnutie držiteľa.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Cospt Free_06651... Žiadosť o vyradenie A3 29.10.2018 Podpis Stanislava Mackovičová
application/pdf správny poplatok ID 14824_C... Iná príloha 29.10.2018 Podpis Stanislava Mackovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky