[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14820
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Adamed Czech Republic s.r.o. (Andrea Kassayová)
S01EE01
76587
3718014820
Fikcia
28.10.2018 22:26:13
29.11.2018 7:37:33
Dôvod späť vzatia Interné dôvody držiteľa registrácie lieku.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Solusin.docx Žiadosť o vyradenie A3 26.10.2018 Podpis Andrea Kassayová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Andrea Kassayová - Adamed Czech Republic s.r.o. 
Zaslal: 28.10.2018 22:27:44
Reálna celková suma úhrad za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti za liek Solusin ŠUKL kód 76587 neprevyšuje sumu 10 000 eur, preto je správny poplatok znížený o 100 %.