[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14806
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
MSD VACCINS (Ing. Miroslav Dedík)
J07BM03
4660B
3718014806
Právoplatný
15.1.2019 11:22:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1P_ziadost_Gardasil9_Oct 1... Žiadosť o zaradenie A1P 31.10.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_Gardasi... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.10.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
text/dali Navrh_znenia_riadku_4660B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.10.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf SPC_Gardasil9.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.10.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Pravoplatne_rozhodnutie_Gar... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.10.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf SUKL_kody_Gardasil9.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.10.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf S_FE_liek_Gardasil9_Oct 18.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.10.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Cyprus_Dansko_potvrdenie.pdf Iná príloha 31.10.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Boiron et al 2016.pdf Iná príloha 31.10.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Mennini et al 2017.pdf Iná príloha 31.10.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Van Damme et al 2015.pdf Iná príloha 31.10.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Spravny_poplatok_A1P_Oct 18... Iná príloha 31.10.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Vyjadrenie_k_vyzve_ID_14806... Iná príloha 15.1.2019 Podpis Ing. Miroslav Dedík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID14806_Gardasil.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vyzva_Gardasil_ ID 14806_IM... 8.1.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5893 1 R_A1P application/pdf S07790-2019-OKC-14806.pdf 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 2.4.2019 15:44:19
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 2.4.2019 15:43:56
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Ing. Miroslav Dedík - MSD VACCINS 
Zaslal: 7.11.2018 17:45:02
Vyjadrenie Slovenskej pediatrickej spoločnosti:
Autor: Ing. Miroslav Dedík - MSD VACCINS 
Zaslal: 7.11.2018 17:44:18
Stanovisko Slovenskej spoločnosti infektológov:
Autor: Ing. Miroslav Dedík - MSD VACCINS 
Zaslal: 7.11.2018 17:43:07
Podnet HPV College:
Autor: Ing. Miroslav Dedík - MSD VACCINS 
Zaslal: 7.11.2018 17:42:26
Článok Hartwig et al. 2017:
Autor: Ing. Miroslav Dedík - MSD VACCINS 
Zaslal: 7.11.2018 17:41:23
Rozhodnutie o zmene držiteľa:
Príloha: application/pdf Zmena_drzitela.pdf
Autor: Ing. Miroslav Dedík - MSD VACCINS 
Zaslal: 7.11.2018 17:40:39
Aktualizovaný farmako-ekonomický rozbor lieku:
Autor: Ing. Miroslav Dedík - MSD VACCINS 
Zaslal: 7.11.2018 17:39:16
Aktualizovaná žiadosť o zaradenie A1P:
Autor: Ing. Miroslav Dedík - MSD VACCINS 
Zaslal: 7.11.2018 17:38:13
Aktualizovaný šifrovaný výstup z MiniDaLi:
Autor: Ing. Miroslav Dedík - MSD VACCINS 
Zaslal: 7.11.2018 17:37:40
Aktualizovaný návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi):