[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14798
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Amgen Europe B.V. (MUDr. Ľudovít Jureček)
L01XC19
6911B
3718014798
Právoplatný
31.10.2018 12:16:43

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Blincyt... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.10.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
text/dali Navrh_znenia_riadku_6911B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.10.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
application/pdf SPC_Blincyto.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 29.10.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
application/pdf Rozhodnutie EK.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.10.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
application/pdf Blincyto_SUKL kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.10.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
application/pdf Vyjadrenie FEK rozbor_Blinc... Farmako-ekonomický rozbor lieku 29.10.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
application/x-zip-compressed Literatura.zip Iná príloha 29.10.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
application/pdf Potvrdenie o zaplateni popl... Iná príloha 31.10.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
application/pdf A1N_ziadost Blincyto_Amgen.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 31.10.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_14798_A1N_Blincyto.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 4.2.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5747 1 R_A1N application/pdf S05542-2019-OKC-14798.pdf 15.2.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 29.1.2019 10:13:14
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny L01
Autor: MUDr. Ľudovít Jureček - Amgen Europe B.V. 
Zaslal: 7.11.2018 11:41:32
Vypocet ceny Cyprus + potvrdenie o cenach
Autor: MUDr. Ľudovít Jureček - Amgen Europe B.V. 
Zaslal: 7.11.2018 11:39:54
Screenshots z online databaz Rakusko, Nemecko
Autor: MUDr. Ľudovít Jureček - Amgen Europe B.V. 
Zaslal: 7.11.2018 11:38:48
Potvrdenia o cenach Dansko, Holandsko
Autor: MUDr. Ľudovít Jureček - Amgen Europe B.V. 
Zaslal: 7.11.2018 11:36:26
Aktualizovany sifrovany vystup z MiniDaLi
Autor: MUDr. Ľudovít Jureček - Amgen Europe B.V. 
Zaslal: 7.11.2018 11:35:34
Aktualizovany navrh znenia riadku lieku (MiniDaLi)
Autor: MUDr. Ľudovít Jureček - Amgen Europe B.V. 
Zaslal: 7.11.2018 11:34:49
Aktualizovana ziadost o zaradenie A1N